Winkelmand

Jouw winkelmand is leeg

Kennisbank

Willem Roudijk, 2015, vrij naar Huub Oosterhuis

Redactie

Auteur

Redactie

19 mrt 2016

Meer artikelen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze Privacy Policy

HIER IS ……

WAAR HET LEVEN VAN IEDER MENS HEILIG WORDT GEACHT, WAAR ELK MENS RECHT HEEFT OP DE UITERSTE ZORGVULDIGHEID VAN DE LIEFDE EN OP ALLES WAT MENSEN AAN MENSEN KUNNEN GEVEN

WAAR HET ONZICHTBARE EN KWETSBARE KLEINE IN HET MENSELIJK LICHAAM WORDT BEHOED, WAAR TEGEN DE DOOD IN WORDT GELEEFD, GEVOCHTEN WORDT TEGEN MENSONTERENDE PIJN EN WAAR ELK GEWROCHT BEGIN VAN HERSTEL EN GENEZING OMZICHTIG WORDT GEVOED EN BESCHERMD

WAAR MENSLIEVENDE ZORG – DESKUNDIGE ZORG MET AANDACHTIGE BETROKKENHEID – AAN DE BEHOEFTIGE ERNSTIG ZIEKE MENS EN DIENS NAASTEN WORDT GEGEVEN, EN WAAR ZE DOOR HEN ALS MENSLIEVEND WORDT ONTVANGEN EN ERVAREN

WAAR DIEP VERDRIET OM AFSCHEID EN VERLIES WORDT GEBOREN, MAAR OOK WAAR VONKJES HOOP EN HOUVAST ONTSTAAN, WORDEN GESTEUND EN GEKOESTERD IN SCHIJNBAAR UITZICHTLOZE SITUATIES

WAAR LIEFDE – OOIT BROOS, NU ONSTERFELIJK EN MET HOOFDLETTER GESCHREVEN – LEVENSKRACHT, HOOP EN VERTROUWEN GEEFT, RECHT INGAAND TEGEN WANHOOP EN MOEDELOOSHEID: DE BIJNA VASTE GEZELLEN VAN HET VERZWAKTE LICHAAM, DAT ZO GOED ALS NIET MEER VERDER KAN OF WIL

WAAR MENSEN – IN HET SAMEN DOORLEVEN VAN LEVENSBEDREIGEND LIJDEN – TOT IN DE KERN VAN HUN EXISTENTIE EN VOOR ALTIJD ONVERBREKELIJK MET ELKAAR VERBONDEN RAKEN, EN WAAR ONUITWISBARE BEELDEN, HERINNERINGEN ONTSTAAN AAN NIET- MEER-VERGEETBARE MENSEN EN MOMENTEN, AAN LEVENSBELANGRIJKE WOORDEN, ZINNEN, DIE OOIT EN NOOIT GEZEGD ZIJN

WAAR INVOELENDE EN INLEVENDE HANDEN, BLIKKEN EN GEZICHTEN ONZEGBAAR BELANGRIJKE HELENDE TROOST BIEDEN BIJ GEDWONGEN CONFRONTATIE EN OMGANG MET MENSELIJKE KWETSBAARHEID EN NOOD

WAAR HECHT SAMENWERKENDE TEAMS VOOR DE AAN HEN TOEVERTROUWDE ZIEKE MENS EN DIENS NAASTEN EEN WELKOM-ZIJN, EEN VEILIG-ZIJN EN EEN GEBORGEN-ZIJN BETEKENEN: TE MIDDEN VAN EN ONDANKS ALLE ANGST, EENZAAMHEID, PIJN, ONZEKERHEID EN BEDREIGD-ZIJN-IN-HET-BESTAAN: GEVOELENS DIE IN DIE MENS EN DIENS NAASTEN ALS ONONTKOOMBARE INDRINGERS WORDEN MEEGEDRAGEN

HIER IS INTENSIVE CARE; EEN KOSTBARE EN BEZIELENDE WAARDE IN HET MENS-VOOR-DE- MENS-ZIJN, IN EEN ALMAAR VOORTDENDERENDE WERELD, WAAR BEELDEN EN DADEN VAN IEDER-VOOR-ZICH-ONVERSCHILLIGHEID, VAN LEVENSGEVAAR, DODELIJKE ONGELUKKEN, VAN RIVALITEIT EN OVERHEERSING, VAN GEKOZEN GRIMMIG GEWELD EN VAN AFWAARDERING EN MISKENNING VAN MENSELIJKE WAARDIGHEID ZICH ONOPHOUDELIJK VOOR ONS AFSPELEN.

Willem Roudijk, 2015 (vrij naar Huub Oosterhuis, 2003) 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
Blijf op de hoogte van je vak.