Overbelasting en sluiting SEH’s ongewenst

SEH-sluiting-NB-25-okt21

In een nieuw verschenen spoeddocument van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen (NVSHA) spreken zij hun zorg uit over overbelasting op de SEH en de mogelijke sluiting van een groot aantal SEH's. 

Kwetsbare patiënten hebben recht op hoogwaardige zorg die binnen een redelijke tijd beschikbaar is, en daarvoor een betere planning van capaciteit nodig. Voorzitter van de NVSHA David Baden: "Voor corona, waren afdelingen zo ingericht dat er gemiddeld op 70 tot 80 procent van de capaciteit gewerkt werd. Zo kan iedereen tijdens piekdrukte nog binnen de normale kaders functioneren. Nu heerst er constant overmatige drukte en loopt iedereen op zijn of haar tenen, en dat gaat ten koste van de zorg en van je Acute Zorgmedewerkers." De NVSHA pleit ervoor dat er genoeg SEH's open blijven op goed doordachte locaties door het hele land, met daarachter de steun van volledig uitgeruste ziekenhuizen. Het document beschrijft ook hoe bij fusies van SEH's met huisartsenposten een groot deel van de spoedposten zullen verdwijnen. De bereikbaarheid van een SEH neemt dan sterk af. De NVSHA pleit voor een herbeoordeling van de bestaande samenwerking tussen de SEH en de HAP.  

Nieuwsbrief 25 oktober 2021

Druk IC verlichten door PACU aanbod
Inzetten op vergroten IC-capaciteit niet gunstig

Gerelateerde artikelen