Verpleegkundig Specialist mag opdracht geven voor palliatieve sedatie

palliatieve-sedatie

Verpleegkundig Specialisten (VS) mogen opdracht geven aan verpleegkundigen om palliatieve sedatie uit te voeren. Dit staat in de nieuwe richtlijn van de V&VN.  

Met de nieuwe richtlijn vervalt de verplichting om een onbekende arts in te schakelen, die niet ter plekke of direct beschikbaar is, waardoor het ondraaglijk lijden langer duurt. Volgens V&VN is de VS bij uitstek geschikt om klachten die aan de orde zijn bij terminale patiënten te beoordelen.

Inge Rinzema, Voorzitter van V&VN VS en Verpleegkundig Specialist, zeg dat verpleegkundigen geen risico lopen, mocht iets mis gaan. "Iedere zorgverlener is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar handelen. Dus als een Verpleegkundig Specialist een fout zou maken, kan een verpleegkundige daar nooit op worden aangekeken." In de multidisciplinaire richtlijn 'Palliatieve sedatie' van 30 juni 2022 staat dat alleen een arts deze indicatie mag stellen, terwijl dit in de praktijk ook door de VS gedaan wordt. Deze staat dichtbij de patiënt, is bekwaam en is - op basis van het wettelijke kader taakherschikking - hiertoe bevoegd. De nieuwe richtlijn is een aanvulling hierop.

Nieuwsbrief 28 november 2022

Column - Tot de dood ons scheidt
SEH’s niet klaar voor nieuwste digitale gegevensui...

Gerelateerde artikelen